Nieuws

Om te delen wat er op school gebeurt maken we vooral gebruik van Klasbord. Een beschermde ouderapp die voldoet aan de AVG-wetgeving. Voor iedere vakantie ontvangt u een schoolbode met daarin de laatste schoolontwikkelingen.