TSO / overblijf en BSO

Tussenschoolse opvang
Geen zorgen als uw kind naar de Frits Bodeschool gaat en opgevangen moet worden! De tussenschoolse opvang (overblijf) wordt verzorgd door Bode’s Botter. We werken hierin nauw samen met het ‘Fantaziehuis’. Wij kunnen de tussenschoolse opvang realiseren doordat er ook voorschoolse en naschoolse opvang aangeboden wordt.

Buitenschoolse opvang:
Als u BSO overweegt voor uw kind en ook gebruik wilt maken van de tussenschoolse opvang dan gaan we er eigenlijk wel vanuit dat u kiest voor de BSO van Bode’s Botter. Het een kan namelijk niet zonder het andere bestaan.

Fantaziehuis Bode’s Botter: Buitenschoolse opvang in huiselijke sfeer

Voor alle kinderen van de Frits Bodeschool biedt Bode’s Botter buitenschoolse opvang. In een huiselijke en vertrouwde omgeving bieden we je kind(eren) een veilige plek om buiten schooltijd te ontspannen, te spelen en zich verder te ontwikkelen.

Bode’s Botter kent een enthousiast en pedagogisch opgeleid team. We werken voortdurend aan specialisatie, waardoor wij goed kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de kinderen.

Wij werken vanuit een christelijke levensvisie, met als uitgangspunt dat ieder kind uniek is. Zo vinden we bij Bode’s Botter bidden en Bijbellezen belangrijk. Ook onze thema’s sluiten aan op deze levensvisie. Op deze manier vormen we een aanvulling op de opvoeding thuis, ook qua identiteit.

Bode’s Botter biedt opvang na schooltijd, maar ook voordat de school begint en tijdens de middagpauze staan we graag voor de kinderen klaar. Kijk voor meer informatie en aanmelding op onze website.