Vertrouwenspersoon

Wij willen ons graag aan u voorstellen.

Wij zijn juf ( Willie) ten Napel en juf( Gertrud) Tuin. U kent ons als leerkrachten van de school. Tevens vervullen wij gezamenlijk de functie van vertrouwenspersoon van de Frits Bodeschool.

Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen naar ons toekomen met problemen mbt o.a. pesten en seksuele intimidatie. Dat kan zijn tussen leerlingen onderling, tussen leerling en leerkracht, tussen leerling en ouders en tussen leerkrachten onderling.

Vanzelfsprekend zijn wij onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat je aan een vertrouwenspersoon vertelt, is geheim. Om te kunnen helpen is het soms nodig om het met iemand te bespreken. Dit doen wij alleen met instemming van uw kant.

Wij hopen, dat u de weg naar ons weet te vinden. Als er nog vragen zijn, bel ons of spreek ons aan, daar zijn we voor.

Juf ten Napel is aanwezig op maandag t/m donderdag en juf Tuin is op maandag t/m woensdag op school aanwezig.  Natuurlijk mag u ons ook bellen of mailen.

U kunt ons bereiken via school: tel 0527-686894 of via de mail: willietennapel@rehoboth.nu of gertrudtuin@rehoboth.nu.  

Juf ten Napel 

Juf Tuin