Worden zoals je bedoeld bent

Welkom op de site van de Frits Bodeschool! Onze school maakt onderdeel uit van Schoolvereniging Rehoboth. De school waar kinderen gedegen les krijgen van goede, gedreven leerkrachten. Waar kinderen en leerkrachten verder leren kijken dan hun neus lang is. Waar we samen de wereld ontdekken vanuit het heden, verleden en toekomst. Maar waar we boven alles een christelijke basisschool zijn die als uitgangspunt het geloof in de Here Jezus als Verlosser heeft. Vanuit die gedachte mogen wij ons werk doen en de leerlingen lesgeven!

Frits Bodeschool – Worden zoals je bedoeld bent

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart geeft inzicht in de kwaliteit en prestaties van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland.

Vakantierooster 2023-2024

Nieuws

Inmiddels is ook het vakantierooster voor het volgende schooljaar bekend. Handig om alvast in uw agenda te zetten.
Lees meer

Bijzonder gewoon

Onder schoolvereniging Rehoboth (volledige naam: Vereniging Rehoboth tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Urk), vallen 7 basisscholen. Het motto van de vereniging is: Geloof in Onderwijs. Het Woord van God is niet alleen leidend in het onderwijs dat wij geven, maar komt ook tot uiting in de manier waarop wij met de leerlingen en met de mensen om ons heen omgaan.