Ons team

De Frits Bodeschool kent een betrokken en stabiel team. Alle leerkrachten zijn bevoegd om les te geven en werken ook voortdurend aan hun eigen ontwikkeling door middel van nascholingen en opleidingen. Omdat we een christelijke school zijn vinden we het ook belangrijk dat onze medewerkers hier bewust voor kiezen. Juist omdat we daarin de kinderen mogen voorleven vraagt dat van de medewerkers een actief geloofsleven. Ons team is divers qua samenstelling en iedere leerkracht neemt zijn of haar eigen kwaliteiten mee. Waar de een meer creatief is, is de ander weer vaardiger op ict gebied. Daarnaast kent ons team twee intern begeleiders, twee taal/leescoördinatoren, twee rekencoördinatoren en meerdere leerkrachten die een master op het gebied van gedrag hebben afgerond.

Groepen 2023-2024:

GroepNaam leerkrachtWerkdagen
1aWillie ten Napel maandag t/m donderdagmorgen
Zwanie de Vrieswoensdag t/m vrijdag
1/2BMariska de Boer  maandag en dinsdag
Willemien Boswoensdag t/m vrijdag
2AIneke den Engelse maandag en dinsdag
Marianne Kuijperwoensdag t/m vrijdag
3AWilleke Visser maandag t/m woensdag
Corine van Veendonderdag en vrijdag
3BJoanne Goosen maandag en dinsdag
Annelies Visserwoensdag t/m vrijdag
4aJanneke Westra / Ruben Visschermaandag en dinsdag
Nella Beekhuiswoensdag t/m vrijdag
5aCorine Schenk maandag en dinsdag
Geerke Pasterkampwoensdag t/m vrijdag
5/6BJelle de Boer maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag
Corine Schenkwoensdag
6AGertrud Tuinmaandag en dinsdag
Albertine van Slooten woensdag t/m vrijdag
7AIna Brandsmaandag en dinsdag
Jannie ten Napelwoensdag t/m vrijdag
7/8BRobert Treepmaandag t/m vrijdag
8ADennis Langmanmaandag t/m vrijdag
MTWillem Weerstanddirecteur, maandag t/m vrijdag
Gonda HamersmaIB-er, dinsdag t/m vrijdag
Willeke Vissergroep 3A maandag t/m woensdag, teamcoördinator donderdag
Mariska de Boergroep 1-2B maandag en dinsdag, IB-er woensdag en donderdag
AdministratieHilde Roskammaandag- t/m donderdagochtend
OnderwijsassistentenEsmeralda Snoekmaandag t/m woensdag
Wilja ten Napelmaandag en dinsdag
Willy Anne Vissermaandag, woensdag t/m vrijdag
Petra van den Bergdinsdag- en woensdagochtend
Thera Wakkerwoensdag- t/m vrijdagochtend
Lummie Ruitendonderdag en vrijdag