Passend onderwijs

Passend onderwijs is onderwijs dat voldoet aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Mede vanuit onze christelijke identiteit willen we kinderen dat geven wat ze nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Daarom biedt onze schoolvereniging een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen, opgedeeld in vier niveaus.

De Wilhelminaschool heeft zich de laatste jaren in haar nieuwe gebouw ontwikkeld tot een school waar het niet alleen gaat over rekenen, schrijven en lezen maar ook over morele vormgeving en zingeving. Op de school is schoolpastoraat aanwezig waarbinnen vanuit de Christelijke visie speciale aandacht en ondersteuning is voor kinderen die te maken krijgen met bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden en pesten. In alle groepen wordt gewerkt met de methodiek van José Schraven. Een methodiek die goed aansluit bij de taalontwikkeling van kinderen. Aan het einde van dit jaar is de Wilhelminaschool een Kanjerschool. • Accenten: Kanjertrainingen, Taal en Pastoraat

Passend onderwijs is onderwijs dat voldoet aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Mede vanuit onze christelijke identiteit willen we kinderen dat geven wat ze nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Daarom biedt onze schoolvereniging een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen, opgedeeld in vier niveaus.

De Wilhelminaschool heeft zich de laatste jaren in haar nieuwe gebouw ontwikkeld tot een school waar het niet alleen gaat over rekenen, schrijven en lezen maar ook over morele vormgeving en zingeving. Op de school is schoolpastoraat aanwezig waarbinnen vanuit de Christelijke visie speciale aandacht en ondersteuning is voor kinderen die te maken krijgen met bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden en pesten. In alle groepen wordt gewerkt met de methodiek van José Schraven. Een methodiek die goed aansluit bij de taalontwikkeling van kinderen. Aan het einde van dit jaar is de Wilhelminaschool een Kanjerschool. • Accenten: Kanjertrainingen, Taal en Pastoraat