Zoeken
stuur door naar een bekende

Vertrouwenspersoon                           

Wij willen ons graag aan uw voorstellen. Wij zijn juf ( Willie) ten Napel en juf( Ineke) Bolijn. U kent ons als leerkrachten in de bovenbouw. Tevens vervullen wij gezamenlijk de functie van vertrouwenspersoon van de Frits Bodeschool
Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen naar ons toekomen met problemen i.v.m. o.a. pesten en seksuele intimidatie. Dat kan zijn tussen leerlingen onderling, tussen leerling en leerkracht, tussen leerling en ouders en tussen leerkrachten onderling.
Vanzelfsprekend zijn wij onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat je aan een vertrouwenspersoon vertelt, is geheim. Om te kunnen helpen is het soms nodig om het met iemand te bespreken. Dit doen wij alleen met instemming van uw kant.
Wij hopen, dat u de weg naar ons weet te vinden. Als er nog vragen zijn, bel ons of spreek ons aan, daar zijn we voor.
Juf ten Napel is op maandag t/m donderdag aanwezig en juf Bolijn is op woensdag, donderdag en vrijdag op school.  Natuurlijk mag u ons ook bellen of mailen. U kunt ons bereiken via school: tel 686894 of via de mail: willietennapel@rehoboth.nu of inekebolijn@rehoboth.nu.  

Nieuws

Recente berichten

    Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten