Zoeken
stuur door naar een bekende

Scholen op de kaart

Een van de manieren waarop de Frits Bodeschool verantwoording aflegt over haar onderwijs is via de website "scholen op de kaart". Via deze link scholenopdekaart kunt u daar de resultaten en opbrengsten van ons onderwijs vinden.