Aanmelden leerling 2023/2024

U kunt ervoor kiezen om uw kind via dit aanmeld formulier aan te melden. Veel liever gaan we echter het gesprek met u aan over wie we zijn en wat we voor uw kind kunnen  betekenen. Vandaar dat u ook van harte welkom bent om uw kind persoonlijk aan te melden op school. 

Hartelijk welkom bij de Frits Bodeschool, één van de zeven scholen van de christelijke schoolvereniging Rehoboth! U bent op zoek naar een school voor uw zoon/dochter en we zijn blij dat u voor een van onze zeven scholen kiest, met de Frits Bodeschool als voorkeursschool. De stap naar de basisschool is een belangrijke stap in het leven van uw kind. Als schoolvereniging willen we samen met u een passende onderwijsplek vinden voor uw zoon of dochter.

Onze schoolvereniging wil ervoor zorgen dat elk aangemeld kind een onderwijsplek krijgt die passend is. In de regel zal dat de school van uw voorkeur zijn. Soms kan een school niet de juiste ondersteuning bieden en zal er samen met de Smalle Commissie van de schoolvereniging op zoek worden gegaan naar een andere (basis)school.

Bij de aanmelding is het belangrijk dat voorafgaand het Identiteitsdocument en de toelichting worden gelezen.